Alle privacy verklaringen op een rijtje .. 

6 maart 2023

Uw privacy is voor NETTICH van groot belang. Ik houd mij dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy.

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van NETTICH aan. In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van u persoonsgegevens door NETTICH. We raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. NETTICH is gevestigd in Nijeveen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83450513.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe NETTICH omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens.

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

NETTICH behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 maart 2023.

Waarvoor gebruik ik uw gegevens?

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u een contactformulier van NETTICH invult. Persoonlijke gegevens worden onder meer gebruikt om u aan te melden en contact met u op te nemen. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht moeten worden ingevuld. Dit betreft uw naam, telefoonnummer en in sommige gevallen uw e-mailadres, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Beveiliging

NETTICH heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligede verbinding verstuurd worden.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen of vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Contact

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of 
over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

NETTICH
Ichelle Alberts

info@ichellealbertsdesign.com

+31 6 41 66 10000